Entreprise/byggeriets forhold

Hos Tverskov & Partnere rådgiver vi bygherrer såvel som entreprenører og underentreprenører i forbindelse med entrepriser/byggeriets forhold. Hertil kommer rådgivning i forbindelse med projektudvikling, herunder køb af grund, udvikling af projekt, opførelse af byggeri med henblik på enten salg eller egen udlejning i egen portefølje.

Rådgivningen berører udover det byggetekniske og kontraktretlige, også finansielle forhold i forbindelse hermed.

Det er af afgørende vigtighed, at entrepriseaftalen er klar og gennemsigtig, således at både bygherre som udførende entreprenør har klarhed over, hvilke rettigheder og forpligtelser, der er forbundet med gennemførelsen af byggeriet.

Der yders ligeledes bistand, såfremt en tvist opstår i forbindelse med en entreprise/byggeri, herunder ved deltagelse i og udarbejdelse af syn og skønstema, sagkyndig beslutning eller voldgiftssag, såfremt det ikke lykkedes at forhandle en mindelig løsning på plads – en løsning, der oftest økonomisk bedst kan svare sig, og i øvrigt er i overensstemmelse med AB18, hvor der netop ligges op til flere tvistløsningsforslag frem for flere voldgifts- og retssager.

I rådgivningen går vi konstruktivt i dialog om et muligt resultat ud fra forelagte problemstilling.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os