Fremtidsfuldmagt

 

Muligheden for at oprette en fremtidsfuldmagt blev indført i Danmark i september 2017, og
imødegår en situation, hvor en person ud i fremtiden måtte blive ude af stand til at klare sig
selv, dvs. juridisk. Fremtidsfuldmagten tager højde herfor, ved at indsætte en person
(fuldmagtshaver), der får fuldmagt til at udføre de ting, som den sygdomsramte
(fuldmagtsgiver) selv ville have udført, men ikke er i stand til.

Det er et vigtigt dokument, da det også indebærer mulighed for, at fuldmagtshaver evt. kan
sælge en fast ejendom, hvis opgaven for fuldmagtsgiver bliver for stor. Samtidigt er
fuldmagten et relevante dokument, der skal til i forhold til såvel pengeinstitutter og det
offentlige i alle livets forhold.

Fremtidsfuldmagten bliver oprettet og tinglyst, og ligger i et lukket register, som først får
virkning, den dag fuldmagtshaveren anmoder Familieretshuset om, at få den sat i kraft, hvilket
indebærer, at der er en såvel lægefaglig som juridisk vurdering af, at en person, der har afgivet
fuldmagten, ikke længere er i stand til juridisk at klare sig selv.
Ved at oprette en fremtidsfuldmagt sikrer man varetagelsen af egne interesser, men man sikre
også partnerens interesser.

 

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os