Konkurs/rekonstruktion

Konkurs/rekonstruktion

Igennem en årrække har vi virket som kuratorer i forbindelse med behandling af konkursboer, ligesom vi de senere år har specialiseret os i rekonstruktion af virksomheder, såvel som private, der er løbet ind i økonomiske vanskeligheder.

Vi repræsenterer såvel virksomheder som indgiver egen konkursbegæring, som kreditorer der har krav i forbindelse med en opstået konkurs.

I vort arbejde i forbindelse med en konkurs lægger vi stor vægt på, at få aktiverne registreret, vurderet og afsat bedst muligt – et succeskriterie der oftest munder ud i en større dividendebetaling til kreditorerne.

Ad rekonstruktion

Der kan tænkes rekonstruktion af virksomheder udenretligt som indenretligt, drøftelser med kreditorer om løsning, hvor der meddeles enten en henstandsordning (betaling over tid uden rente 100%), eller en nedskrivning af gæld – det kan være i forbindelse med ønske om fortsat drift af samme virksomhed, eller overdragelse af samme til tredje mand.

Når en virksomhed vælger at indgive begæring om rekonstruktion, er det således at planen og det efterfølgende forslag til stilles til kreditorernes afstemning gerne skal munde ud i et resultat, ellers går virksomheden konkurs.

Forarbejdet med at sikre en opbakning fra stemmeberettigede kreditorer er vigtigt og afgørende for en succesfuld færd frem mod enten en akkordering af en del af virksomhedens gæld, eventuelt salg af virksomheden med efterfølgende akkordering.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os