Landbrugsejendomme – Køb og salg – Generationsskifte

Tverskov & Partnere rådgiver sælger eller køber i forbindelse med overdragelse af landbrugsejendom, køb af landbrugsejendom uden bolig med henblik på sammenlægning med anden landbrugsejendom, overdragelse af lodder m.m.

Det kræver et naturligt kendskab til erhvervelsesregler, planlovgivning, hektarstøtteordninger og selvfølgelig en skattemæssig tilgang, hvis salg eller nedlukning af driften er temaet.

Som en naturlig del berøres ejendomsavancebeskatningsreglerne, arveafgift hvis der drøftes generationsskifte, ligesom succession hvor næste generation indtræder i sælgers skattemæssige stilling.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os