Persondataforordningen

DATAANSVARLIG

Hos Tverskov & Partnere er vi som advokatvirksomhed dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger og evt. andre parters personoplysninger i forbindelse med vores behandling af din sag.

Som dataansvarlig har vi ansvar for, at de oplysninger, vi indhenter og modtager, behandles i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

HVOR FÅR VI OPLYSNINGERNE FRA

De personlige oplysninger, som vi indsamler og behandler, er de oplysninger, du selv frivilligt giver os i forbindelse med de opgaver, du har bedt os om at løse.

HVILKE OPLYSNINGER

De personlige oplysninger, som vi behandler og gemmer, vil typisk være, dit navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, cpr.nr. og evt. stilling. Såfremt opgaven er omfattet af hvidvaskningsreglerne, vil vi ligeledes opbevare kopi af dit ID samt evt. betalings- og kontooplysninger. I f.eks. retssager kan der være yderligere oplysninger af personfølsom karakter til brug for oplysning af sagen. Disse oplysninger vil kun blive indhentet, såfremt vi anser det som vigtigt for din sag. Vi indhenter ikke yderligere oplysninger end de, der er nødvendige for, at vi kan yde dig den bedste juridiske rådgivning i din sag og varetage dine interesser bedst muligt.

Du er naturligvis altid velkommen til at rette henvendelse til os, hvis du ønsker viden om, hvilke oplysninger vi behandler om dig – uanset om du er klient hos os eller ej. Som udgangspunkt har vi oplysningspligt, med mindre disse oplysninger er omfattet af vores tavshedspligt. Oplysninger, der kan være omfattet af vores tavshedspligt, kan eksempelvis være oplysninger om, hvorvidt du er indskrevet i et testamente, hvilket vi naturligvis ikke kan oplyse dig om.

VIDEREGIVER VI OPLYSNINGERNE

Vi videregiver ingen oplysninger, som ikke er nødvendige for din sagsbehandling. Videregivelse af oplysninger kan f.eks. ske i en stævning til modpartens advokat og til Retten, eller det kan være dit cpr.nr., der skal indtastes i tinglysningssystemet eller videregives til modparten i en handel således, at skødet kan blive tinglyst.

OPBEVARING AF OPLYSNINGER

Vi opbevarer som udgangspunkt din sag og dermed dine oplysninger i minimum 5 år, men henset til den 10 årige forældelsesfrist, vores rådgiveransvar, forsikringsforhold og krav om undersøgelse af interessekonflikt, vil der være sager, hvor vi opbevarer oplysningerne længere. Når vi opretter din sag, vil du få besked om, hvor længe vi forventer at opbevare dine oplysninger alt efter, hvilken sag det drejer sig om. Såfremt du ønsker, at vi sletter dine oplysninger, er du velkommen til at tage kontakt til os, hvorefter vi vil vurdere din anmodning holdt op imod det ansvar, vi har i henhold til gældende lovgivning og de advokatetiske regler.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os