Personskadeerstatning

Hvis du er kommet til skade ved trafikuheld, fejlbehandling, arbejdsulykke eller på anden måde, kan du hos os få rådgivning om hvorvidt du har krav på erstatning, hvem du kan rette krav imod, hvilke typer erstatning/godtgørelse, du har krav på og udarbejdelse af erstatningsopgørelse.

Vi kan også forelægge din sag ved forsikringsselskab, offentlige myndigheder eller bistå dig i en tvist, herunder evt. føre retssag.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os