Projektudvikling

Projektudvikling eller udvikling af projekt kræver grundigt forarbejde og en evne til at se projektets muligheder og mulige risici.

At købe et stykke jord, byggemodne og opføre huse med henblik på sælg eller udleje kan være en rigtig god forretning, men kan også være en tung beslutning, såfremt området ikke efterspørger netop det projekt.

En vigtig del er således at ”trykprøve” den idé som klienten præsenterer, enten for egen udvikling eller udvikling i fællesskab med andre.

Projektrådgivning er en del af en vellykket start på en god løsning. Hos Tverskov & Partnere har vi arbejdet med udbudsretlige problemstillinger (EU ret), tærskelværdi, konkurrenceudsættelse, såvel som forhandlinger og kontraktskoncipering i forbindelse med rådgiveraftaler, drøftelser med myndighederne angående planlovgivning og offentligretlige forhold.

Som en naturlig del vil der blive set meget i retningen af myndighedskrav, krav til godkendelser og navnlig finansieringsmæssige løsninger.

Der er således mange faser der skal tages hul på for at nå vel i mål med en projektudvikling i enten eget regi, i samarbejde med andre eller udvikling af et projekt med henblik på samlet overdragelse til tredje mand.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os