TVERSKOV & PARTNERE har som målsætning, at gøre jura mere forståelig og møde vores kunder i øjenhøjde.

Læs mere >>

Lejeret

Tverskov & Partnere rådgiver inden for alle aspekter af lejeretten, herunder udarbejdelse af lejekontrakter, lejeforhøjelse og –nedsættelse, indflytnings- og fraflytningssyn, opsigelse, ophævelse, forbrugsregnskaber, fremleje og afståelse af lejemål.

Vi varetager ligeledes sager ved huslejenævn, Boligretten og fogedretten.

​ERHVERV - RÅDGIVNING

​PRIVAT - RÅDGIVNING

... advokater i øjenhøjde

​TVERSKOV & PARTNERE  |  ​​Lindevej 65  |  ​5250 Odense SV  |  ​Telefon: 70 25 22 60  |  ​Fax 70 25 22 61  |  ​E-mail: tverskov@tverskov.com  CVR 26739012