Reelle ejere

Får du tilsendt en bøde fra Erhvervsstyrelsen den 1. december 2017?

Nye regler, gældende fra den 1. december 2017, kræver registrering af reelle ejere for en bred vifte af danske virksomheder, fonde og visse foreninger. Det er virksomhedens eget ansvar at identificere de reelle ejere og at registrere disse korrekt i Erhvervsstyrelsens IT-system. Ved manglende overholdelse kan virksomheden blive pålagt bødestraf. Er det ikke muligt for virksomheden at identificere de reelle ejere, skal virksomheden kunne dokumentere, at den har gjort alt, hvad den kunne for at finde frem til de pågældende.

En nærmere definition af reelle ejere lyder således:

”En fysisk person, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler (…)”

​At have en tilstrækkelig del vil som udgangspunkt være opfyldt, såfremt en person ejer eller kontrollerer mere end 25 % af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden.
Dette er dog kun en tommelfingerregel og fungerer udelukkende som udgangspunktet for den konkrete vurdering.

Dertil kommer, at virksomheden skal opbevare sine oplysninger om reelle ejere i 5 år efter ejerskabets ophør. Endelig har virksomheden pligt til løbende at vedligeholde sine oplysninger om reelle ejere, hvilket som minimum skal ske én gang årligt.

Følgende danske virksomhedstyper er omfattet:

  • A/S 
  • ApS 
  • IVS 
  • P/S 
  • K/S 
  • I/S

Fonde (erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende)

Finansielle virksomheder

Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA)

Europæiske virksomhedsformer (SE, SCE, EØFG)

Skal du til at registre reelle ejere, så står vi klar til at hjælpe dig.

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70 25 22 60

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os