Skatteret

Skatteretten er kompleks og omfattende. Det kan derfor være af afgørende betydning med rådgivning om skattemæssige forhold.

Hos Tverskov & Partnere tilbyder vi specialiseret rådgivning, planlægning og procesførelse vedrørende dansk og international skatteret. I tæt samarbejde med vores øvrige teams og eksterne sparringspartnere kombinerer vi vores skatteretskompetencer, juridiske indsigt og kommercielle forståelse så det matcher din virksomheds behov for rådgivning.

Hos Tverskov & Partnere har vi ekspertise og erfaring inden for de fleste områder af erhvervsskatteretten, herunder:

 • Selskabsbeskatning
 • Virksomhedsetablering, omdannelse og omstrukturering
 • Virksomhedsoverdragelser
 • Køb og salg af virksomheder
 • Hovedaktionærforhold
 • Sambeskatning
 • Generationsskifte
 • Aktieavancebeskatning
 • Ejendomsskat og beskatning af fast ejendom
 • Moms og afgifter
 • Skatteproces og bindende svar

Med afsæt i den gældende lovgivning og praksis kan vi være med til at identificere de momenter, der har betydning for dine skattemæssige udfordringer og give dig kompetent og grundig rådgivning.
Står du overfor en skattemæssig udfordring, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse. Så kan vi i fællesskab finde den bedst mulige løsning.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os