Skatteret

Skatteretten er kompleks og omfattende. Det kan derfor være af afgørende betydning med rådgivning om skattemæssige forhold.

Hos Tverskov & Partnere tilbyder vi specialiseret rådgivning, planlægning og procesførelse vedrørende dansk og international skatteret. I tæt samarbejde med vores øvrige teams og eksterne sparringspartnere kombinerer vi vores skatteretskompetencer, juridiske indsigt og kommercielle forståelse så det matcher dine behov for rådgivning.

Har du modtaget et brev fra skattemyndighederne du ikke forstår, eller sker der ændringer i din livssituation står vi klar til at hjælpe dig sikkert igennem.
Vi rådgiver blandt andet om:

  • Person- og aktionærbeskatning
  • Flytning til og fra Danmark og ind- og udstationering
  • Dobbeltbeskatning
  • Arv og gave
  • Personalegoder
  • Assistance til selvangivelse
  • Ejendomsskat og beskatning af fast ejendom

Med afsæt i den gældende lovgivning og praksis kan vi være med til at identificere de momenter, der har betydning for dine skattemæssige udfordringer og give dig kompetent og grundig rådgivning.
Står du overfor en skattemæssig udfordring, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse. Så kan vi i fællesskab finde den bedst mulige løsning.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os