Testamente

Har du tjek på dit testamente?

Med dette spørgsmål indledte Ugeavisen en artikel, hvori de interviewede Bo Tverskov om vigtigheden af, at have lavet sit testamente korrekt. Ja faktisk startede Ugeavisen artiklen med en henvisning på forsiden af avisen, hvor de stillede nogle ganske væsentlige spørgsmål ved. testamente.

Spørgsmål som: Er I ugifte med fælles gæld? – Har I sammenbragte børn? – Er du enlig med børn? – Har I ægtepagt? – og hvad med livsforsikringen? – og pensionen?

Spørgsmål som Bo Tverskov naturligvis redegjorde for vigtigheden af at have styr på, og samtidig pointerede han, at selvom TVERSKOV & PARTNERE mest er kendt som et advokatfirma, der i særdeleshed tager sig af erhvervsjura, så har privatretten en stor stjerne hos ham. Han prioriterer den direkte samtale med mennesker i øjenhøjde særdeles højt .

Målt på henvendelser efterfølgende, har artiklen helt klart rørt ved noget essentielt hos mange mennesker.

Artiklen blev bragt i Ugeavisen, Odense den 8. marts 2017

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os