Tvangsauktion/Inkasso

Inkasso

Har vores klienter vanskeligt ved at få inddrevet tilgodehavender, er vi dem gerne behjælpelig,
og følger skarpt op på de afdragsordninger, der eventuelt indgås med en debitor. Vi laver
løbende orientering over opnåede resultater i forbindelse med inddrivelse af fordringer, og
rådgiver i den forbindelse om yderligere retsskridt såfremt afdragsordninger misligholdes efter
indgåelse af frivilligt forlig.

Vi aftaler individuelt afhængigt af fordringens størrelse de tiltag der skal gennemføres også for at vores klient har det fornødne økonomiske overblik i forbindelse hermed.

Tvangsauktion

En tvangsauktion kan være forårsaget af manglende betaling til kreditforening eller øvrige
panthavere, skyldig ejendomsskat eller lignende.
Vi bistår naturligvis i forbindelse med fremmøde på tvangsauktion, afgivelse af bud, opnåelse
af auktionsskøde, ligesom vi er kunden behjælpelig forbindelse med frivillig auktioner
eksempelvis hvor et sameje om en fælles ejendom er gået i hårdknude, således at alene en
frivillig auktion er vejen frem, for at få afklaret fremadrettede adkomstforhold til ejendommen.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os