Virksomhedsoverdragelse

Hos Tverskov & Partnere har deltaget i mange køb som salg af virksomheder. Når der handles en virksomhed, skal der tages stilling til om der overdrages anparter eller aktier eller om der handles aktiver ud af det sælgende selskab.

En overdragelse af aktie og/eller anparter vil oftest indebære en due diligence, hvor der foretages en juridisk og regnskabsmæssig gennemgang af forholdene i selskabet, idet køber indtræder i sælgers rettigheder og pligter i den henseende.

Gode spørgsmål, der skal drøftes under en virksomhedsoverdragelse:

  • Hvorledes skal merværdien på aktien beregnes?
  • Er der tale om en kontant overdragelse eller kan der knyttes en earn-out? Dvs. at sælger får del i et fremtidigt overskud.
  • Hvilke forhold skal sælger garantere for?
  • Hvorledes skal der forholdes til medarbejdere?
  • Er der styr på kontraktsmæssige forhold, som vil kunne påvirke en køber senere?

Tverskov & Partnere har medvirket i såvel salg af virksomheder til kapitalfonde, køb af virksomhed ud af rekonstruktion og efterfølgende konkursbo, ligesom Tverskov & Partnere har deltaget i joint ventures, hvor køber og udefrakommende parter går sammen om at erhverve en virksomhed.

Det forberedende arbejde skal være grundigt, og forhandlingerne skal være konstruktive. Alt i den hensigt, at der opnås en for begge parter tilfredsstillende og god aftale.

I forbindelse med eventuelt køb af virksomhed bliver der naturligvis fokuseret på strukturering af køberselskabet, og naturligvis en gennemgang og inddragelse af alle de oplysninger, der måtte fremgå af overdragelsesdokumentet.

Det er vigtigt ved en beslutning om både salg eller køb af en virksomhed, at der er klarhed over, hvad genstanden er, og at der afstemmes forventninger om, hvilket mål, der skal nås.

Vi kan bidrage med rådgivning med det fornødne overblik i processen fra start til closing, hvor dokumenter underskrives og købesummen erlægges.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os